การสมัครเรียน มสธ.

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

การสมัครเรียน

:: เรียน มสธ. ดีอย่างไร
:: ระบบการเรียนการสอน
:: กำหนดการรับสมัคร
:: ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
:: แรงบันดาลใจที่จะศึกษากับ มสธ.
1. ร้าน 7-Eleven (BookSmile)

2. ที่ทำการไปรษณีย์

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง

4. ที่ทำการมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1 thought on “การสมัครเรียน มสธ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น