เรียนกับ มสธ. เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมึคุณภาพ ” เริ่มต้น นี่เลยครับ สมัครเป็นนักศึกษาก่อน แล้วเลือกเลย ลงสาขาไหนดี ตามสะดวกเลยครับ

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในปีการศึกษา 2554

http://www.stou.ac.th/Website/QuestGrade/login.aspx

ใส่ความเห็น